Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep christenen met als doel om mensen te vertellen over Jezus, zodat ze terug in directe verbinding met God kunnen zijn. Het is ons doel om mensen een duidelijk idee te geven van wie Jezus nu werkelijk is en waarom wij Hem juist nodig hebben. Ons verlangen is om als vurige christenen de liefde en de kracht van Jezus te brengen waar we ook gaan. Onze harten gaan ernaar uit om Christus te kennen en Hem bekend te maken in de kracht van Zijn opstanding.

Jezus kwam om ons vrij te maken

Hij is gekomen om de gevangenen vrij te maken, gebroken harten te herstellen, om blinden opnieuw te doen zien, dove oren te openen en om genezing, bevrijding, vergeving en herstel te brengen. Hij wil ons volledig heel maken, zowel in onze geest, onze ziel als in ons lichaam.

Hij leidde hen uit die diepe duisternis
waarin zij leefden,
en verbrak alles
waarmee zij zaten vastgebonden. (Psalm 107:14)

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. (Johannes 10:10-11)

God zijn Plan van Verlossing

Wij geloven dat de mens is geschapen naar het beeld van God. De mens kwam in opstand tegen zijn Schepper en viel in zonde. Als gevolg hiervan werd de mens geestelijk dood, totaal onwillig en inderdaad niet in staat om God te zoeken. God heeft, vanaf het eeuwige verleden, alle dingen voorbestemd, een bepaald volk bij Christus Jezus gevoegd, zodat Hij hen van hun zonden zou kunnen verlossen en daarmee glorie aan zichzelf kon brengen. Jezus Christus, de Zoon van God, stierf in de plaats van dit uitverkoren volk en voorzag in volledige vergeving van zonden door Zijn dood aan het kruis van Golgotha. Geen ander werk kan voor vergeving van zonden zorgen en er kan geen toevoeging aan het voltooide werk van Christus worden gemaakt.

Wij geloven dat God, in Zijn soevereine genade, zondige mensen regenereert door de kracht van de Heilige Geest, niet door enige eigen actie, die hen tot nieuw leven brengt. God schenkt hun de gaven van geloof en berouw, die zij dan uitoefenen door in Christus te geloven en zich van hun zonden af ​​te keren in liefde voor God. Als gevolg van dit geloof, gebaseerd op het offer van de Heer Jezus Christus, rechtvaardigt God degene die gelooft. Gods gave van geloof en het voortdurende werk van de Heilige Geest het leven, zullen resulteren in goede werken. Deze goede werken vloeien voort uit het ware, reddende geloof; ze zijn een noodzakelijk resultaat van geloof, maar moeten niet als noodzakelijk worden beschouwd voor het verkrijgen van rechtvaardiging, die alleen door de genade van God door geloof is, zodat niemand hierover kan opscheppen.

Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. (Romeinen 3:23)

Want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad.

Omdat wij zoʼn diep ontzag voor de Here hebben, doen wij ons best anderen voor Hem te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn en ik hoop van harte dat dat ook voor u duidelijk is. (2 Korinthiërs 5:10-11)

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader. (Johannes 14:6)

‘Dus,’ zei Hij, ‘het was al lang voorzegd dat de Christus zou lijden en sterven. En op de derde dag zou Hij weer levend worden. Van Jeruzalem uit zou dit bericht over de hele wereld uitgaan: “Ieder die zijn zonden aan Christus belijdt, krijgt vergeving.” (Lukas 24:46-47)

Maar toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst van zijn Zoon, zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar wij nu op hopen. (Titus 3:4-7)