Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Onverdiende, oneindige en onvoorwaardelijke liefde

Hoe groot is de liefde van Christus voor de mensheid? Zo enorm dat Hij bereid was, zelfs nadat we Hem verworpen hadden en aan een kruis genageld hadden, dat we vergeving zouden ontvangen van God. Het kruis is de manier waarop God Zijn echte verlangens voor de mensheid heeft geopenbaard. God wil mensen niet veroordelen, maar met zichzelf verzoenen. Jezus droeg de straf die wij allemaal verdienen, omdat wij Zijn leven zouden kunnen ontvangen, zomaar. Gratis en voor niets. Iets waar we nooit iets voor in de plaats zouden kunnen geven.

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. (Johannes 10:10-11)

Dat wij Hem liefhebben, komt doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad. (1 Johannes 4:19)

Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,’ zegt deHere. ‘Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. (Jeremiah 29:11)

Want lang voor die tijd heeft de Here tegen Israël gezegd: mijn volk, Ik heb van u gehouden met een eeuwigdurende liefde, liefdevol heb Ik u naar Mij toegetrokken. (Jeremiah 31:3)