Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

De Drie-eenheid

Wij geloven dat de Bijbel leert dat er maar één wezen van God (monotheïsme) is, maar toch zijn er drie Personen die dit ene wezen van God delen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Elke Persoon is volledig God en elk wordt in de Bijbel beschreven als bezit van de eigenschappen van God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben eeuwig bestaan ​​in de relatie die wordt beschreven door de term 'Drie-eenheid'. Hij is de enige echte God, en er zijn geen andere goden (monotheïsme).

Net zoals water slechts één substantie is die zich op drie verschillende manieren / vormen manifesteert (drie fysieke toestanden - vloeibaar, vast en damp), is de aard / essentie van God één en uniek. Er is maar één God - die zich manifesteert in drie verschillende goddelijke personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Israël, luister: de Here is onze God, de Here is één. (Deuteronomium 6:4)

De Here, de koning van Israël, zegt—ja, Israëls verlosser, de Here van de hemelse legers, zegt het: Ik ben de eerste en de laatste, er bestaat geen andere God. (Jesaja 44:6)

Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. (Johannes 14:16)

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. (Mattheus 28:19)

Mijn wens voor u is dat de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn. (2 Korintiërs 13:14)

Meteen toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde de hemel open en Johannes zag dat de Geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde.Een stem uit de hemel zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart.’ (Mattheus 3:16-17)