Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Roeping

Vele mensen vragen zich af wat hun roeping of doel in het leven is? Kort gezegd is je doel op aarde om God zoveel als mogelijk eer te brengen met je leven. Een leven waar depressie, angst, wrok, bitterheid, woedeaanvallen, etc. geen plaats meer in hebben, omdat Jezus die allemaal heeft weggenomen, brengt eer aan God. Een leven waarin talenten op een goede manier tot ontplooiing mogen komen, brengt eer aan God.

Hem eren doe je door Hem te leren kennen, en door Hem in je te laten leven. Door Zijn liefde en genade te leren kennen en als antwoord daarop vanuit Zijn genade en liefde te leven, en Hem toe te staan je te veranderen. Vanuit een levende relatie met Hem verwacht Hij dat je met Hem omgaat, zoals een man en een vrouw samen met elkaar omgaan. Hij verwacht dat je sterk bent en machtige dingen voor Hem onderneemt vanuit het kennen van wie Hij is. Hij wil dat we leven naar de wetten van de Geest, niet naar die van het vlees. De enige beperking die daarin is, is de beperking die we onszelf opleggen. God beperkt zich niet naar ons toe. De mate waarin Hij ons gebruikt, hangt niet van Hem af, maar van ons. In die mate waarin we aan Hem overgegeven zijn, zal Hij ons gebruiken.