Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Bekering

Ook wij moeten ons vlees gekruisigd weten, met Hem in de doop begraven worden en opstaan tot een nieuw leven, om voor God te leven in totale rechtvaardigheid. Zijn bloed kocht onze redding en Zijn gebroken lichaam onze genezing. Zijn verlangen is dat alle mensen onder de zegen leven en niet langer onder de vloek. Dit alles is beschikbaar geworden voor hen die geloven in Jezus Christus. De enige voorwaarde die God stelt aan mensen om gered te zijn in geest, ziel en lichaam, is dat ze hun vertrouwen niet langer op hun eigen goedheid stellen, maar op die van Jezus. Dat betekent dat iedereen die zich bekeert, gered en/of genezen en bevrijd kan zijn. De macht van het kwade en de dood is volledig en voor altijd overwonnen! Het lijkt te goed om waar te zijn, maar het is zo. De dood is voor iemand, wiens zonden zijn weggewassen door het bloed van Jezus Christus, geen hindernis meer, maar een overgang naar een andere vorm van leven in de voortdurende aanwezigheid van God.