Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

De Goddelijke Messias werd voorspeld in het Oude Testament

Daniël 7:13-14 Daarna zag ik in mijn droom de aankomst van iemand die er uitzag als een Mensenzoon. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de Hoogbejaarde geleid.Hij ontving macht en heerschappij om te regeren en werd overladen met eerbewijzen. Mensen van allerlei verschillende volken en talen dienden Hem. Hij zal eeuwig heersen en aan zijn macht zal geen einde komen. Zijn koningschap is zó geweldig dat het nooit ten val zal komen.

Mensenzoon

"Mensenzoon" was de belangrijkste titel die Jezus voor Zichzelf gebruikte. De bovenstaande passage toont aan dat deze titel een duidelijke en sterke aanspraak op Goddelijkheid inhield. En in Marcus, de oudste van de vier Evangelies, paste Hij eveneens de onmiskenbare zinsnede "op de wolken van de hemel" op zichzelf toe (Marcus 14:62). Zijn toehoorders begrepen wat Hij hiermee wilde zeggen, weigerden dit te geloven en voegden deze uitspraak toe aan hun lijst van redenen om Hem te doden.

Daarna zag ik in mijn droom de aankomst van iemand die er uitzag als een Mensenzoon. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de Hoogbejaarde geleid.Hij ontving macht en heerschappij om te regeren en werd overladen met eerbewijzen. Mensen van allerlei verschillende volken en talen dienden Hem. Hij zal eeuwig heersen en aan zijn macht zal geen einde komen. Zijn koningschap is zó geweldig dat het nooit ten val zal komen. (Daniël 7:13-14)

‘Ja,’ zei Jezus. ‘Dat ben Ik. En U zult de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God en u zult Hem ook zien terugkomen op de wolken aan de hemel.’ (Markus 14:62)

Goed dan, de Here zal Zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent “God is met ons”). (Jesaja 7:14)