Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Jezus wandelde op het water en aanvaardde de aanbidding van Zijn discipelen

Mattheüs 14:22-33 Hierna zei Hij tegen zijn leerlingen dat zij met de boot moesten overvaren naar de andere kant van het meer. Hij zou komen wanneer Hij de mensen zou hebben weggestuurd.Toen iedereen weg was, ging Hij alleen de berg op om te bidden.Het werd donker en de leerlingen waren al ver op het meer. Zij kwamen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven.Tegen het eind van de nacht liep Jezus over het water naar hen toe.Zij schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was.Hij stelde hen gerust. ‘Wees maar niet bang, Ik ben het.’Petrus riep: ‘Here, als U het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe moet komen!’‘Kom maar!’ riep Jezus.Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een heel harde wind stond. De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. ‘Here, help mij!’ schreeuwde hij.Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. ‘Och, twijfelaar,’ zei Hij, ‘waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?’ Zodra zij in de boot stapten, ging de wind liggen .De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. ‘U bent werkelijk de Zoon van God!’ zeiden zij.

Alleen één God aanbeden

In een Joodse cultuur kon alleen de ene ware God worden aanbeden; hun handelingen laten zien dat zij Jezus als God erkenden. Jezus corrigeerde hen niet en zei ook niet: "Weten jullie niet dat ik slechts een sterfelijk profeet ben? Stop met jullie aanbidding van mij!” In plaats daarvan aanvaardde Hij hun aanbidding, omdat Hij wist dat Hij werkelijk God in een menselijk lichaam was.

Zodra zij in de boot stapten, ging de wind liggen. De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. ‘U bent werkelijk de Zoon van God!’ zeiden zij. (Mattheüs 14:32-33)