Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Jezus zal in de hemel door elk schepsel worden aanbeden

Openbaring 5:13-14 En ik hoorde alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee daarmee instemmen: ‘Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor Hem die op de troon zit en voor het Lam, voor altijd en eeuwig.’ De vier wezens zeiden: ‘Amen.’ En de vierentwintig ouderlingen vielen in aanbidding neer.

Ieder schepsel zal Jezus erkennen voor wie Hij is

Het laatste boek van de Bijbel verwijst op profetische wijze naar een tijd waarin elk levend schepsel zal weten en erkennen dat Jezus, het "Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29), ook de God is die wij moeten prijzen, eren, en aanbidden - en zeker niet zomaar een sterveling wiens identiteit honderden jaren na Zijn leven door een Romeinse keizer opgepoetst moest worden!

En ik hoorde alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee daarmee instemmen: ‘Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor Hem die op de troon zit en voor het Lam, voor altijd en eeuwig.’ De vier wezens zeiden: ‘Amen.’ En de vierentwintig ouderlingen vielen in aanbidding neer. (Openbaring 5:13-14)

De volgende morgen zag hij Jezus aankomen. ‘Kijk,’ riep hij. ‘Het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op Zich. (Johannes 1:29)