Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

De Messias

Jezus Christus is de Messias. Hij bracht verzoening tussen God en de wereld, de kloof is gedicht. Dankzij zijn offer kunnen we weer in contact komen met God de Vader met een eerlijk hart.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal Hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. (Jesaja 9:6-7)

Goed dan, de Here zal Zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent “God is met ons”). (Jesaja 7:14)