Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Jezus is God

Jezus claimde dat Hij en de Vader één zijn, dat Hij werkt wanneer de Vader werkt, dat hij God in het vlees is, en hij paste zelf de naam "Ik Ben" toe op zichzelf, een naam die goed gekend is onder het volk aangezien dat de naam is dat God zelf voor Zichzelf gebruikte in het verleden. Hij was, is, en zal eeuwig in intieme verbondenheid met de Vader leven. Hij kwam naar aarde, en ongeacht dat Hij het gestalte van God had, klampte Hij zichzelf niet vast aan zijn goddelijke rechten. Hij leefde hier op aarde als een ware dienaar, leefde een perfect leven dat wij nooit konden leven, en bleef in intieme relatie met de Vader.

Profetieën over Jezus

Enkele feiten over Jezus

De Vader en Ik zijn één. (Johannes 10:30)

Want in Hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte.In Christus bent u dus volmaakt, want Hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht. (Colossenzen 2:9-10)

Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. (Filippenzen 2:5-6)

Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt. (Johannes 17:21)

Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. (Johannes 1:18)

Maar Jezus verdedigde Zich met de woorden: ‘Mijn Vader werkt voortdurend en Ik dus ook.’Omdat Hij dat gezegd had, wilden zij Hem doden. Hij had niet alleen iets gedaan wat volgens hen op de sabbat niet mocht, Hij had nu ook nog God zijn eigen Vader genoemd. Daarmee beweerde Hij dus aan God gelijk te zijn. (Johannes 5:17-18)