Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Jezus claimt zijn Goddelijke identiteit

Jezus eist de Naam van God op (Jehova)

Dit is een krachtige dubbele bewering van Jezus. Ten eerste beweerde Hij dat Hij al vóór Zijn menselijke geboorte bestond en feitelijk (als God) levend die in Exodus 3:14 voor Jehova God werd gebruikt. Zijn toehoorders begrepen dit weer en raapten stenen op om Hem te doden!

Johannes 8:50-59 Ik ben overigens niet op mijn eigen eer uit. God geeft Mij eer en Hij is degene die oordeelt. Onthoud dit: wie doet wat Ik zeg, zal nooit sterven.’ ‘Nu weten wij zeker dat U bezeten bent,’ zeiden de Joden. ‘Abraham en de profeten zijn allemaal gestorven en U beweert dat ieder die doet wat U zegt, niet zal sterven. U denkt toch zeker niet dat U meer bent dan onze stamvader Abraham? Hij en de profeten zijn gestorven. Wat verbeeldt U Zich wel?’

‘Als Ik Mijzelf zou verheerlijken,’ antwoordde Jezus, ‘zou dat niets betekenen. Maar mijn Vader verheerlijkt Mij. En u zegt dat Hij uw God is. U hebt Hem nooit leren kennen. Ik ken Hem wel. Als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken, zou Ik een leugenaar zijn, net als u. Maar Ik ken Hem en doe wat Hij zegt. Abraham keek met blijdschap uit naar mijn komst. Hij zag Mij komen en was erg blij.’ ‘U bent nog geen vijftig jaar en U hebt Abraham al gezien?’ zeiden de Joden. ‘Het is zoals Ik zeg,’ antwoordde Jezus. ‘Ik ben, al van voordat Abraham werd geboren.’ Dit was voor hen aanleiding om stenen te pakken met de bedoeling Hem te stenigen. Maar Jezus verliet ongemerkt de tempel.

"Ik en de Vader zijn één"

Het zou niet duidelijker gezegd kunnen worden: de hoog opgeleide toehoorders van Jezus begrepen de aanspraak die Hij maakte op Goddelijkheid. Zij hadden slechts twee mogelijke reacties: zichzelf nederig opstellen en voor Hem neerbuigen, zoals de Magiërs en de discipelen eerder hadden gedaan, of Zijn bewering afwijzen en Hem veroordelen als een godslasteraar. Jammer genoeg kozen zij voor de laatste optie. Maar merk op dat Jezus geen discussie met hen aanging over hun beschuldiging, omdat deze niet nauwkeurig zou zijn. Hij beweerde werkelijk God te zijn!

Johannes 10:23-33 Het was winter, Jezus wandelde in de galerij van Salomo. De Joden kwamen om Hem heen staan en vroegen: ‘Hoe lang houdt U ons nog in spanning? Als U de Christus bent, zeg het dan!’ ‘Dat heb Ik al gezegd,’ antwoordde Jezus, ‘maar u gelooft Mij niet. De wonderen die Ik in de naam van mijn Vader doe, zijn het overtuigende bewijs dat Ik de Christus ben. U gelooft Mij niet, omdat u niet bij mijn kudde hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van Mij afnemen. Mijn Vader die hen aan Mij gegeven heeft, is groter dan wie ook. Niemand kan hen uit de hand van mijn Vader wegroven. De Vader en Ik zijn één.’

Weer pakten zij stenen om Hem te stenigen. Jezus zei tegen hen: ‘U hebt met eigen ogen gezien wat Ik door de kracht van de Vader heb gedaan. Waarom wilt u Mij nu stenigen?’ ‘Wij willen U niet straffen om al het goede wat U gedaan hebt,’ antwoordden zij, ‘maar omdat U God beledigt. U bent een mens als wij en U maakt Uzelf tot God!’

‘Het is zoals Ik zeg,’ antwoordde Jezus. ‘Ik ben, al van voordat Abraham werd geboren.’ Dit was voor hen aanleiding om stenen te pakken met de bedoeling Hem te stenigen. Maar Jezus verliet ongemerkt de tempel. (Johannes 8:58)

De Vader en Ik zijn één.’

Weer pakten zij stenen om Hem te stenigen. Jezus zei tegen hen: ‘U hebt met eigen ogen gezien wat Ik door de kracht van de Vader heb gedaan. Waarom wilt u Mij nu stenigen?’ ‘Wij willen U niet straffen om al het goede wat U gedaan hebt,’ antwoordden zij, ‘maar omdat U God beledigt. U bent een mens als wij en U maakt Uzelf tot God!’ (Johannes 10:30-33)

‘Zijn naam is: Ik ben die Ik ben,’ was het antwoord. ‘Zeg maar tegen hen: “Ik Ben” heeft mij gestuurd! (Exodus 3:14)