Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Jezus kwam om ons vrij te maken

Hij is gekomen om de gevangenen vrij te maken, gebroken harten te herstellen, om blinden opnieuw te doen zien, dove oren te openen en om genezing, bevrijding, vergeving en herstel te brengen. Hij wil ons volledig heel maken, zowel in onze geest, onze ziel als in ons lichaam.

Hij leidde hen uit die diepe duisternis
waarin zij leefden,
en verbrak alles
waarmee zij zaten vastgebonden. (Psalm 107:14)

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. (Johannes 10:10-11)