Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Identiteit van Christus volgens Paulus, kerkleider en apostel

De brieven van Paulus waren enkele van de vroegste Christelijke geschriften. De meeste zijn zelfs nog ouder dan de vier evangelies. Toch staan hierin enkele van de krachtigste uitspraken over het eerste duidelijke beeld dat de kerk had van Jezus als de Schepper: God in een menselijke gedaante.

In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping.In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. (Colossenzen 1:15-16)

Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij zijn heerlijkheid zullen zien, de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. (Titus 2:13)