Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

God is Soeverein

Wij geloven in één ware en eeuwige onveranderlijke God. Wij geloven dat God de Schepper is van alles wat bestaat in hemel en op aarde. De God die in de Bijbel wordt beschreven, is uniek; Hij is anders dan wie dan ook in het hele universum. God heeft alle macht, alle kennis, alle wijsheid en is alle glorie, eer en lof verschuldigd. Alles wat er gebeurt, gebeurt bij het besluit van God. Alle dingen zullen uiteindelijk resulteren in de glorie van God.

Ik verkondig u van het begin af aan de afloop van wat er gebeuren gaat. Wat Ik heb bepaald, zal gebeuren zoals Ik heb besloten. (Jesaja 46:10)

Het hart van de koning ligt in de hand van deHere, als een waterloop kan het naar alle kanten worden gebogen, zodat de koning precies doet wat de Here wil. (Spreuken 21:1)