Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

God werd mens

Ondanks Zijn grootheid, kracht, majesteit en glorie, koos deze God er 2000 jaar geleden voor om mens te worden. Wat niemand ooit had kunnen bedenken, heeft God voor ons gedaan. De Schepper van hemel en aarde werd zoals ons. De Schepper werd zoals diegenen die Hij gemaakt had naar Zijn beeld. Hij deed dit opdat Hij te midden van ons zou kunnen leven, ons leven zou kunnen ervaren als mens en om de mens de waarheid van God als Vader te openbaren.

De Zoon van God openbaarde de liefde van God niet enkel door woorden, maar ook door het offer dat Hij bracht. De Schepper van hemel en aarde, die buiten zichzelf nooit iemand nodig had, onderwerpt zich aan Zijn schepselen en laat toe dat ze Hem verwerpen, beschimpen, martelen en aan een kruis nagelen. Nadat de mensen dit aan Hem hadden aangedaan, riep Jezus uit tot Zijn Vader: "Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen".

Meer info

Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten.Integendeel, Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens.Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. (Filippenzen 2:5-8)

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. (Johannes 1:1)

Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader. (Johannes 1:14)

Goed dan, de Here zal Zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent “God is met ons”). (Jesaja 7:14)