Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Geloof of religie?

God heeft van de kerk bovendien nooit een plaats gemaakt. Zijn kerk bestaat uit mensen. Jezus zegt dat waar twee of drie mensen in Zijn naam bij elkaar zijn, Hij in hun midden is. Dat is een kerk in zijn meest eenvoudige vorm. God ziet de kerk als het lichaam van mensen, die samen op weg zijn om steeds meer te lijken op het beeld van Christus. God wil zich sterk tonen doorheen mensen. Heb grote dromen! Doe grote dingen voor Hem! God heeft vele mensen die kleine dingen voor Hem willen doen, maar Hij wil ook dat mensen grote dingen voor hem doen. Doe dingen die mensen opbouwen en versterken, die mensen helpen. Doe dingen die andere mensen zegenen. Doe de dingen die God zou doen als Hij hier in een lichaam zou rondlopen. Vergeet wat mensen over je zeggen, want ze zeiden dezelfde en zelfs ergere dingen over Jezus.

Laat elke vorm van dode religie achter, en zoek naar een hechte relatie met God. Hoe kan je het verschil tussen beiden zien? Je kan zien of je een dode religie navolgt aan de manier waarop je denkt. Als je altijd denkt dat je dit of dat niet kan doen, omdat God het je niet gezegd heeft en je vreest dat Hij je daarvoor zal straffen of oordelen, heb je met religie te maken. Dode religie zegt zoiets als: "Doe dit of dat niet, want het maakt God misschien wel boos op je". Een levende relatie met God door Jezus zegt: "Hoe kan ik U bedanken voor wat u voor Mij gedaan hebt? Wat kan ik doen voor God als antwoord op Zijn liefde voor mij?"

Meer informatie

Maar u zult vandaar toch weer op zoek gaan naar de Here, uw God. U zult Hem vinden als u Hem met hart en ziel zoekt. (Deuteronomium 4:29)

Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken. (Hebreeën 11:6)

“Deze mensen eren God met de mond, maar in hun hart moeten ze niets van Hem hebben. (Mattheüs 15:8)

Waar het op aankomt, is dat wij Hem liefhebben met alles wat in ons is en dat wij net zoveel van onze naaste houden als van onszelf. Dat is veel belangrijker dan het brengen van allerlei offers.’ (Markus 12:33)

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader. (Johannes 14:6)