Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

De Schepping

God heeft de mens geschapen naar Zijn evenbeeld en Zijn gelijkenis. Populaire filosofie en psychologie wil ons doen geloven dat wij God naar ons beeld maken. Geloof het niet! God heeft ons wel degelijk gemaakt naar Zijn beeld, met de mogelijkheid om in ons karakter en persoonlijkheid te zijn zoals Hem. Deze Schepper gaf de mens gezag over de aarde en alles wat er op en in was. De mens echter verloor dat gezag door bewust ongehoorzaam te zijn aan God. Zo kwam de zonde in de wereld en samen met de zonde de dood.