Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Wie is Jezus?

Openbaring 1:8

"Ik ben de Alfa en de Omega", zegt God, de Heer, "Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige"

Ha, er zijn zoveel mogelijke antwoorden op deze vraag. Sommigen zeggen dat Hij gek was (Joh 10:20), dat hij een goede man was (Joh 7:12). Anderen zeggen dat hij een profeet was (Mat 21:20-11) of misschien wel een valse profeet (Joh 7:52). Nog anderen zeggen dat hij wonderdoener was (Mar 6:3) of een bedrieger (Joh 7:12-13) die mensen misleidde (Mat 26:64). Voor anderen was hij een dronkaard (Mat 11:19). Sommigen zeggen dat hij een gewone man was (Joh 10:33) en voor anderen is hij een mythe die nooit bestaan heeft (2 Pe 1:16).

Meningsverschillen

Waarom laat God toe dat er zoveel opinies over Zijn Zoon zijn? Omdat Hij de mensen gemaakt heeft om vrij te zijn, wat betekent dat Hij hen de keuze heeft gelaten om te denken en te handelen los van wie Hij is. Maar Hij verheugt er zich wel in als individuen Hem de toestemming geven dat Hij zichzelf mag openbaren aan hen. De ware identiteit van Jezus leren kennen is een ontdekkingstocht van wie Hij werkelijk is. Vele mensen hebben zulke religieuze, verkeerde ideeën over de aard en de natuur van God, omdat het beeld dat ze van God hebben gekregen door de kerk zo verdraaid is geworden.

Vele mensen verwerpen dat Jezus een echte historische figuur was. Anderen geloven dat hij een echte persoon was die op de aarde wandelde, maar hebben toch negatieve gedachten en gevoelens tegenover Hem. Voor anderen is Hij niet meer dan een leraar, een religieuze leider en voor sommigen zelfs een profeet. Maar wat als Hij nu werkelijk groter was dan dat alles? Wat als Hij nu werkelijk de almachtige Schepper van het gehele universum is? Wat als Hij nu werkelijk de bron is van alles wat bestaat, de kracht die alles samen houdt en de reden dat alles er is?

God werd mens

En ondanks Zijn grootheid, kracht, majesteit en glorie, koos deze God er 2000 jaar geleden voor om mens te worden. Wat niemand ooit had kunnen bedenken, heeft God voor ons gedaan. De Schepper van hemel en aarde werd zoals ons. De Schepper werd zoals diegenen die Hij gemaakt had naar Zijn beeld. Hij deed dit opdat Hij te midden van ons zou kunnen leven, ons leven zou kunnen ervaren als mens en om de mens de waarheid van God als Vader te openbaren.

De Zoon van God openbaarde de liefde van God niet enkel door woorden, maar ook door het offer dat Hij bracht. De Schepper van hemel en aarde, die buiten zichzelf nooit iemand nodig had, onderwerpt zich aan Zijn schepselen en laat toe dat ze Hem verwerpen, beschimpen, martelen en aan een kruis nagelen. Nadat de mensen dit aan Hem hadden aangedaan, riep Jezus uit tot Zijn Vader: "Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen" (Lu 23:34).

Onverdiende, oneindige en onvoorwaardelijke liefde

Hoe groot is de liefde van Christus voor de mensheid? Zo enorm dat Hij bereid was, zelfs nadat we Hem verworpen hadden en aan een kruis genageld hadden, dat we vergeving zouden ontvangen van God. Het kruis is de manier waarop God Zijn echte verlangens voor de mensheid heeft geopenbaard. God wil mensen niet veroordelen, maar met zichzelf verzoenen. Jezus droeg de straf die wij allemaal verdienen, omdat wij Zijn leven zouden kunnen ontvangen, zomaar. Gratis en voor niets. Iets waar we nooit iets voor in de plaats zouden kunnen geven.

Messias

Jezus Christus is de Messias. Hij bracht verzoening tussen God en de wereld, de kloof is gedicht. Dankzij zijn offer kunnen we weer in contact komen met God de Vader met een eerlijk hart. Bekijk deze video van 'The Bible Project' voor meer informatie.

Fabeltje of waarheid?

Dit zal je voor jezelf moeten uitmaken. Geloof zeker niet alles blindelings, maar zoek grondig naar de waarheid. Neem al de tijd dat je nodig hebt om er zeker van te zijn. Op deze pagina vind je verschillende getuigenissen van ons, met elk een uniek en persoonlijk verhaal van hoe wij ontdekt hebben of het een fabeltje of de waarheid is. Kijk alvast verder op onze pagina geloofsverdediging voor meer informatie en antwoorden!

Films (Youtube)

Films (Netflix)

The Shack

Mackenzie Allen Phillips' jongste dochter, Missy, is ontvoerd tijdens een familievakantie en het bewijs dat ze op brute wijze vermoord is, wordt gevonden in een verlaten hut diep in de wildernis van Oregon. Vier jaar later, midden in zijn Grote Verdriet, krijgt Mack een verdachte brief, blijkbaar van God, die hem een ​​weekend lang uitnodigt naar die hut. Tegen beter weten arriveert hij op een winterse dag in de hut en loopt terug naar zijn donkerste nachtmerrie. Wat hij daar vindt, zal de wereld van Mack voor altijd veranderen. In een wereld waarin religie steeds meer irrelevant lijkt te worden, worstelt "The Shack" met de tijdloze vraag: "Waar is God in een wereld die zo gevuld is met onuitsprekelijke pijn?" De antwoorden die Mack krijgt zullen je verbazen en misschien net zo transformeren als hij deed.
https://www.netflix.com/be/title/80135710