Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

God

De Here is mijn herder,
dus heb ik alles wat ik nodig heb!
Hij laat mij uitrusten in een groene weide
en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.
Hij verfrist mijn innerlijk
en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt,
tot eer van zijn naam. (Psalmen 23:1-3)

De Drie-eenheid

Wij geloven dat de Bijbel leert dat er maar één wezen van God (monotheïsme) is, maar toch zijn er drie Personen die dit ene wezen van God delen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Elke Persoon is volledig God en elk wordt in de Bijbel beschreven als bezit van de eigenschappen van God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben eeuwig bestaan ​​in de relatie die wordt beschreven door de term 'Drie-eenheid'. Hij is de enige echte God, en er zijn geen andere goden (monotheïsme).

Net zoals water slechts één substantie is die zich op drie verschillende manieren / vormen manifesteert (drie fysieke toestanden - vloeibaar, vast en damp), is de aard / essentie van God één en uniek. Er is maar één God - die zich manifesteert in drie verschillende goddelijke personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

  1. De Vader is God
  2. De Zoon is God
  3. De Heilige Geest is God

Israël, luister: de Here is onze God, de Here is één. (Deuteronomium 6:4)

De Here, de koning van Israël, zegt—ja, Israëls verlosser, de Here van de hemelse legers, zegt het: Ik ben de eerste en de laatste, er bestaat geen andere God. (Jesaja 44:6)

Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. (Johannes 14:16)

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. (Mattheus 28:19)

Mijn wens voor u is dat de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn. (2 Korintiërs 13:14)

Meteen toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde de hemel open en Johannes zag dat de Geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde.Een stem uit de hemel zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart.’ (Mattheus 3:16-17)

God zijn Plan van Verlossing

Wij geloven dat de mens is geschapen naar het beeld van God. De mens kwam in opstand tegen zijn Schepper en viel in zonde. Als gevolg hiervan werd de mens geestelijk dood, totaal onwillig en inderdaad niet in staat om God te zoeken. God heeft, vanaf het eeuwige verleden, alle dingen voorbestemd, een bepaald volk bij Christus Jezus gevoegd, zodat Hij hen van hun zonden zou kunnen verlossen en daarmee glorie aan zichzelf kon brengen. Jezus Christus, de Zoon van God, stierf in de plaats van dit uitverkoren volk en voorzag in volledige vergeving van zonden door Zijn dood aan het kruis van Golgotha. Geen ander werk kan voor vergeving van zonden zorgen en er kan geen toevoeging aan het voltooide werk van Christus worden gemaakt.

Wij geloven dat God, in Zijn soevereine genade, zondige mensen regenereert door de kracht van de Heilige Geest, niet door enige eigen actie, die hen tot nieuw leven brengt. God schenkt hun de gaven van geloof en berouw, die zij dan uitoefenen door in Christus te geloven en zich van hun zonden af ​​te keren in liefde voor God. Als gevolg van dit geloof, gebaseerd op het offer van de Heer Jezus Christus, rechtvaardigt God degene die gelooft. Gods gave van geloof en het voortdurende werk van de Heilige Geest het leven, zullen resulteren in goede werken. Deze goede werken vloeien voort uit het ware, reddende geloof; ze zijn een noodzakelijk resultaat van geloof, maar moeten niet als noodzakelijk worden beschouwd voor het verkrijgen van rechtvaardiging, die alleen door de genade van God door geloof is, zodat niemand hierover kan opscheppen.

Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. (Romeinen 3:23)

Want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad.

Omdat wij zoʼn diep ontzag voor de Here hebben, doen wij ons best anderen voor Hem te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn en ik hoop van harte dat dat ook voor u duidelijk is. (2 Korinthiërs 5:10-11)

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader. (Johannes 14:6)

‘Dus,’ zei Hij, ‘het was al lang voorzegd dat de Christus zou lijden en sterven. En op de derde dag zou Hij weer levend worden. Van Jeruzalem uit zou dit bericht over de hele wereld uitgaan: “Ieder die zijn zonden aan Christus belijdt, krijgt vergeving.” (Lukas 24:46-47)

Maar toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst van zijn Zoon, zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar wij nu op hopen. (Titus 3:4-7)

Eigenschappen van God