Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

20.09.2020 — Vervolgingalle artikelen

Vervolgde christenen in Eritrea

Fernando Pauwels
Auteurmeer over mij

Fernando Pauwels

Mijn ontmoeting met M.

In 2002 liep ik samen met mijn vrouw Leen over de Meir in Antwerpen. Daar op straat sprak een man uit Ethiopië mij aan en vroeg me of ik Jezus kende. Althans, ik dacht dat hij uit Ethiopië kwam. Pas veel later zou ik leren dat hij eigenlijk uit Eritrea kwam en dat zijn naam M. was. Daar begon voor mij het avontuur met Jezus, want hij was de eerste van drie mensen die me vroegen of ik Jezus kende. 

Onze wegen scheidden die dag… maar vele jaren later kwam ik via een bevriende christelijke voorganger te weten dat deze man ondertussen in de VS was, maar terug zou komen naar Antwerpen. Ze gaf me zijn nummer en toen hij terug in Antwerpen was, kwam hij op bezoek in onze huiskerk. Het was alsof we elkaar al jaren kenden en ik mijn uit het oog verloren broer terugvond. Hij was heel blij te zien dat er een kerk ontstaan was en dat hij daar zijn steentje aan had kunnen bijdragen zovele jaren daarvoor.

Wie meer hierover wil lezen, moet maar eens lezen in het boek van David Dessin, “God is een vluchteling”, uitgegeven bij uitgeverij Polis in 2017. Daarin wordt ook meer over zijn verhaal en zijn familie verteld.

De dag van vandaag

Wat ons brengt naar de dag van vandaag. Sinds die ontmoeting heeft M. me vaak verteld over zijn familie die nog in de gevangenis zit in Eritrea omwille van het geloof. O.a. de broer van de vader van zijn vrouw zit al 13 jaar in de gevangenis. 

In 2002 introduceerde Eritrea een wet die stelde dat enkel Orthodoxe, Katholieke en Lutheraanse christenen samen mochten komen als kerk. Evangelische en Pinksterchristenen mochten sinds dat jaar niet meer samen bidden of in een kerk samenkomen. 

Veel van deze mensen zijn in een gevangenis gezet, sommigen gedurende jaren. In mei 2019 stelde een monitoring groep van de VN nog dat duizenden christenen gevangen zaten zonder religieuze vrijheid en stelden ze de vraag waarom de VN zo weinig deed. Ondertussen staat Eritrea op nummer 6 op de lijst van Open Doors waar christenen het ergst vervolgd worden. 

Echter de overheid vreest vandaag wat er zou gebeuren met deze mensen als zij zouden overlijden aan COVID-19 in de gevangenis. En ondertussen is de overheid begonnen met vervolgde Evangelische en Pinksterchristenen mondjesmaat vrij te laten. In groepen van ongeveer 30 en 40 zijn er in september van 2020 ongeveer 70 mensen vrijgelaten. Onder deze mensen ook de oom van M. 

Een persoonlijk gesprek

Op 18 September heb ik met deze man in Eritrea gebeld. Hij vertelde ons hoe hij vele jaren in de woestijn is opgesloten en de laatste 4 jaar overgebracht werd naar de gevangenis van Asmara. Hij zou vrijgelaten worden als hij een papier zou ondertekenen waarmee hij te kennen zou geven niet meer over zijn geloof te spreken. Hij weigerde dat papier te tekenen. Toch hebben ze hem vrijgelaten.

Blijkbaar brengt COVID-19 ook goede dingen teweeg. M. vroeg of we samen iets voor deze christenen, waaronder ook zijn oom, konden doen. Velen onder hen zijn lang opgesloten geweest en hebben daardoor niets financieel kunnen opbouwen. Ze zien vaak na vele jaren pas hun familie, vrouw en kinderen terug. M. hoopt hen allemaal 500 euro te kunnen geven, zodat ze toch een startkapitaal zouden hebben.

Kan u helpen?

Indien u het op uw hart hebt hierbij te helpen, kan dat door een gift te storten op rekening van de vzw Power Through Love o.v.v. gift Eritrea. Het rekeningnummer is BE39 7310 2990 9519. Wij storten de bedragen voor dit project integraal door naar M. die ervoor zorgt dat alles terecht komt bij deze mensen die onze hulp echt nodig hebben. 

Alvast hartelijk dank. 

Fernando en Leen Pauwels  

Andere artikelen

  • 10.07.2022

    Hoe ik God zag
  • 12.04.2022

    Blijdschap na droefheid
  • 30.06.2020

    Enige weg naar de Vader