Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

20.01.2019alle artikelen

Jezus 101

Janny Bomans
Auteurmeer over mij

Janny Bomans

"I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me" -- John 14:6

"The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep" -- John 10:10-11

Jezus legde zijn leven af voor ons allen, en zeker niet omdat wij het verdienen, maar om de wereld te overwinnen door zijn perfecte offer. Hij nam de zonde van de wereld op Zich, en Hij kon dat omdat Hijzelf zonder zonde was. Net voordat hij door de brutaal veroorzaakte verwondingen aan het kruis stierf zei Hij: 'Vader, vergeef hun want ze weten niet waarmee ze bezig zijn'.

Hij is 100% mens en 100% God. Hij is op de wereld gekomen, niet om een religie te verkopen, maar om de waarheid te tonen, en alleen de waarheid zal u redden van alle zonden. Alleen Hij kan u redden.

We kunnen naar Hem komen met schaamte, schuldgevoel en angst. Als we Hem aanvaarden in ons leven zijn we werkelijk gered. Niet omdat we het verdienen, maar omdat we vertrouwen en geloven op de enige echte levende Almachtige God.

We kunnen onze redding niet verdienen. We zijn niet verplicht om mensen te dienen, we zijn niet verplicht om naar de kerk te gaan, we zijn niet verplicht om te bidden...

We doen deze dingen omdat Zijn liefde in ons leeft.

Andere artikelen