Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

10.07.2022alle artikelen

Hoe ik God zag

Janny Bomans
Auteurmeer over mij

Janny Bomans

"Onzichtbaar, altijd kwaad, ver weg van ons, en als je naar de wereld kijkt: zo te zien niet echt begaan met de mens"

Dat was mijn beeld van God voor een hele lange periode van mijn leven.

Nu ik terug kan kijken met een vers paar ogen , kan ik inzien dat dit beeld is ontstaan door een teleurstelling in - en een kwaadheid naar God.

Hoe is het ook mogelijk om te kunnen begrijpen wie God is. Het is allemaal zo abstract en "way over our head". God is inderdaad complex, maar ook weer niet. God is namelijk neergedaald op aarde, in een verschijning dat bekend is voor de mens: een mens.

We hebben het natuurlijk over Jezus Christus, de "Godmens", waarover Paulus een prachtige beschrijving geeft in zijn brief aan Kolossenzen:

"Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben."

Wat een prachtige beschrijving, wat een prachtig nieuws (voor u en voor mij), en wat een geweldige God!

Andere artikelen