Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

10.04.2020alle artikelen

Goede Vrijdag

Janny Bomans
Auteurmeer over mij

Janny Bomans

Goede Vrijdag, wat een dag, wat een vrede! De climax van de liefde en genade die aan ons getoond is, en deze keer in het open, voor het volle publiek. Volledig vernederd en nederig, half-naakt en schijnend als de zon, met zijn laatste krachten sprak Hij zijn laatste woorden uit: "Het is volbracht".

Twee jaar geleden las ik deze o.a. deze woorden, en was ik omver geblazen met de autoriteit waarop Jezus sprak. Hij lijkt zeker te zijn van wie Hij is, en van waar Hij komt, en vooral wat zijn doel was. Zelfs in Zijn tijd, het volk dat Hij zelf had uitgekozen, de kenners van Zijn Woord, hun die alles over Hem wisten, herkenden Hem niet als Hij voor hun stond... ze klaagde Hem aan voor Godslastering, en zij waren het uiteindelijk die Hem op het kruis hebben gebracht.

Met wonderen, prachtige woorden, ongekende genade, opmerkelijke liefde en compassie, volbracht Hij wat volbracht moest worden, en spreekt hij leven uit over alles dat dood was, letterlijk en figuurlijk. Hij brengt nieuw leven voor hun die Hem erkennen als wie Hij is, en het is de waarheid die eeuwig leven geeft en u vrij maakt van alles wat niet van Hem is.

"Wat Ik u zeg, is de waarheid. Ik ben de deur van de schaapskooi. Al die zogenaamde profeten en verlossers zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur en wie door Mij binnenkomt, zal gered worden. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden. De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven".

Andere artikelen