Ga naar inhoud
LogoPower Through Love

Geloofsverdediging

Apologetiek is de verdediging van een bepaald geloof (in ons geval het christelijk geloof) door middel van verschillende argumenten in verschillende aspecten, waarvan sommige ook wetenschappelijk bewezen zijn. Op deze pagina willen we wat bronnen vermelden die ons inspireren en opbouwen.

Voor elke stelling en argument is er altijd een tegenargument. Dat zal ook altijd blijven, en dit heeft natuurlijk gedeeltelijk te maken met de verschillende standpunten die mensen in kunnen nemen.

Het meest belangrijke is om een eigen conclusie te vormen, en om met een open hart de argumenten/tegenargumenten in acht te nemen, zodat we iets van elkaar kunnen leren.

Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. (1 Petrus 3:15)

Lijkwade van Turijn

De lijkwade van Turijn is een linnen kleed waarop vaag een beeld van een man te zien is met verwondingen aan de zichtbare hand, zoals ze zouden kunnen zijn ontstaan bij een kruisiging. Volgens sommige christenen is de lijkwade het kleed waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis gestorven was. Hieronder vind je een wetenschappelijke documentaire over deze lijkwade waarin er meer verteld wordt over deze lijkwade, waarom het zo belangrijk is, en zo lang goed bewaard is gebleven.

Verrijzenis

De verrijzenis is een enorm belangrijk gegeven in het Christendom. Als de verrijzenis niet gebeurd zou zijn, zou het Christendom foutief, vals en onnuttig zijn. Als dit niet gebeurd zou zijn, dan was het Nieuwe Testament niets meer dan een eeuwenoude roman. Het zou betekenen dat Jezus niet was wie Hij zei dat Hij was, en er geen redding beschikbaar zou zijn voor de wereld.

Zijn wij hier 'toevallig'?

Een leuke vraag om eens over na te denken, of voor sommige mensen jarenlang over na te denken. Als ik zelf over deze vraag nadenk, kom ik altijd uit in een 'rabbit-hole' met vragen over het universum. Hoe het is ontstaan, waarom het zichzelf onderhoudt, hoe lang het al bestaat, hoe groot het is, en vooral hoe het komt dat de aarde zich bevindt in de 'Goldilocks zone'. Is alles plotseling ontstaan, of is er iemand die zo intelligent is, dat het met een bepaalde intentie gemaakt is?

Bestaat God?

Dit raadsel is alvast niet makkelijk om op te lossen! Deze vraag is zeer populair en heeft een enorm grote waaier aan antwoorden. Zoveel debatten, voor honderden jaren, en nog steeds is er geen oplossing. Je zou denken dat er nooit een universeel antwoord zal komen. Het blijft iets persoonlijks. Kijk hieronder alvast naar een geweldig debat tussen een atheïst en een monotheïst, die beiden hun standpunt verdedigen.

The Case for Christ